Игри

Информация за страница Водна енергия

   Водна енергия е понятие, което е широкообхватно и има огромно значение за качественото разпределение на енергията за всички потребители. Тя може например да бъде под формата на енергия от типа кинетична или температурни разлики, но не това е най-важното в случая. Всъщност формите на такава енергия са много, а самата вода има плътност 800 пъти по-висока от тази на въздуха. Този факт е сам по себе си достатъчно ясно и категорично доказателство, че дори и много бавно течащите водни басейни са в състояние да възпроизведат огромно количество енергия. Сред най-разпространените форми на споменатата вече многократно енергия са тази на морските вълни и на приливите и отливите. Големите водно електрически централи, по-известни просто като язовири, са най-често свързвани и изникват в съзнанието на хората почти винаги, когато се заговори за подобна енергия. При тази на морските вълни те обикновено карат големите понтони да се издигат и падат в посока право надолу.

    Получава се редуцирана височина на вълната, при което тя остава в сянка. Разбира се, в случая става дума за метафора, а не буквално за образувала се сенчеста зона. При приливите и отливите пък се наблюдава улавяне на вълните и при двете явления, а това става във вертикална посока. Равнището на водата съвсем естествено се повишава винаги, когато настане времето за приливи. Съответно при наличието на отливи, нивото на водата се намалява. За да се стигне обаче до образуването и преразпределение на така необходимата на всички електроенергия, трябва да е налице едно задължително условие. Трябва водата да се оттича през турбини, каквито по традиция се построяват непосредствено около реки и язовири. Не са малко случаите, когато за съжаление турбините стават причина за претърпяване на злополуки и дори смъртни случаи. Водна енергия на потоците на приливите и отливите е още едно възможно условие, при което от водата може да се извлече енергия за общи нужди и потребление не само на обикновените хора, но и на водещи компании в областта на енергетиката. Добивът тук става чрез протичането на енергия през турбини, чийто монтаж се извършва непосредствено под водата. Странгфорд Лоу е името на първата по рода си такава турбина.

     Преобразуването на термалната енергия в океанската вода е още един от случаите, когато може да се говори за понятието водна енергия. При това положение се използват разликите в температурата по отношение на по-топлата и съответно по-студена вода, като втората се намира непосредствено в недрата на океана. Макар и надежден източник за добив на енергия, този метод все още като цяло се намира в процес на разработка и поради тази причина не е тестван в по-големи мащаби. Всички изброени до момента варианти за добив на енергия от вода намират приложение в ежедневието и спомагат в значителна степен за получаването на така необходимата ни енергия в големи количества. Без електричество в наши дни едва ли някой е в състояние да си представи нормален начин на живот, защото дори за извършването на обикновените и рутинни домакински задължения ние имаме нужда от ток, който да захранва уредите в дома.

Етикети:   Ел.енергия
eXTReMe Tracker